White Topaz » Octagon

Octagon
Stone Name White Topaz
Shape Octagon

Sizes Available

Size Height Quantity
Min Value Max Value
4X6 2.60 3.30
5X7 3.20 3.90
6X8 3.70 4.40
7X9 4.40 5.30
8X10 4.80 5.60
9X11 5.20 6.00
10X12 5.90 7.00
10X14 6.00 7.60
12X16 7.20 8.00
13X18 7.50 9.00
15X20 8.70 10.70